سه شنبه 6 تير 1396   01:17:04
رفتارهای دور از نزاکت اقلیتی ماجراجو در هتک حرمت رییس جمهور مایه خوشحالی دشمنان بویژه صهیونیست ها خواهد شد
علی طیب نیا وزیر اقتصاد شعارهای توهین آمیز جماعتی قلیل علیه رییس جمهور را رفتارهای دور از نزاکت اقلیتی ماجراجو در هتک حرمت خدمتگزاران ملت و تعرض به رییس جمهور خدوم خواند.
تکمیل فرآیند الحاق ایران به بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در حاشیه دومین اجلاس هیات عامل بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا با معاونین این بانک دیدار کرد.
دیدار وزیر اقتصاد کشورمان با رئیس اگزیم بانک کره جنوبی
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان که به منظور شرکت در دومین اجلاس بانک زیرساخت آسیا به کره جنوبی سفر کرده است با رئیس اگزیم بانک کره جنوبی دیدار و گفتگو کرد.
دیدار وزیر اقتصاد کشورمان با وزیر دارایی و استراتژی کره جنوبی
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان که به منظور شرکت در اجلاس بانک زیرساخت آسیا به کره جنوبی سفر کرده است با وزیر دارایی و استراتژی کره جنوبی دیدار کرد.
تشریح فرآیند اصلاح صدور مجوزهای کسب و کار از سوی وزیر اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی فرآیند اصلاح صدور مجوزها به منظور بهبود محیط کسب و کار در کشور را تشریح کرد.
بيشتر