يكشنبه 29 مرداد 1396   14:28:22
کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم شد
مسعود کرباسیان با کسب 240 رای موافق از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی به دولت دوازدهم راه یافت.
پیام دکتر طیب نیا، خطاب به مدیران و کارکنان خانواده بزرگ وزارت اقتصاد
مبارزه با پولشویی، اولویت اصلی وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم
رییس جمهور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را انتظار اصلی دولت دوازدهم از وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد.
پس از ایجاد ثبات در اقتصاد؛ نوبت اصلاحات ساختاری اقتصاد فرا رسیده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی سیاست و هدف عمده دولت یازدهم را، بازگشت امید، آرامش و حاکمیت ثبات به اقتصاد کشور از طریق رفع تحربم ها، کاهش تورم و مثبت کردن رشد اقتصادی کشور خواند که با موفقیت، اجرایی شد.
واگذاری های دولت یازدهم، عمدتاً موفق بوده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر ضرورت دقت در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی و نگاه همزمان به بهبود محیط کسب و کار، اظهار داشت: خوشبختانه نتایج مطالعات انجام شده با همکاری مراکز دانشگاهی، نشان میدهد واگذاری های بلوکی انجام شده توسط دولت یازدهم به بخش خصوصی واقعی، عمدتاً منجر به رشد شاخص هایی چون اشتغال، بهره وری و سود آوری بنگاه ها شده و نتیجه بخش بوده است.
بيشتر