دوشنبه 23 مهر 1397   20:11:17
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
فیلم

.
 

نشست رؤسای کمیسیون های مشترک همکاری های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در باکو 96،8،4

دانلود فیلم : نشست رؤسای کمیسیون های مشترک همکاری های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در باکو 96،8،4

.

نشست رؤسای کمیسیون های مشترک همکاری های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در باکو 96،8،4

دانلود فیلم : نشست رؤسای کمیسیون های مشترک همکاری های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در باکو 96،8،4

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر