شنبه 5 فروردين 1396   18:00:32
پیام وزیر اقتصاد به رهبر انقلاب پیرامون نامگذاری سال ۱۳۹۶
تمامی شرکت های دولتی قابل واگذاری تا یکسال آینده واگذار خواهند شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برغم برخی مشکلات و موانع تمامی شرکت های دولتی قابل واگذاری تا یکسال آینده واگذار خواهد شد.
نسبت درآمدهای مالیاتی به نفت در بودجه امسال به بیش از 140 درصد رسید
وزیر اقتصاد از نسبت 142 درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به نفت در بودجه سال 95 خبرداد. این اتفاق برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران رخ می دهد.
وزیر اقتصاد از خزانه داری کل کشور بازدید کرد
وزیر امور اقتصادی و دارایی از معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور بازدید کرد.
از پاییز ۸۶ تا خرداد ۸۷ فرصت انتقال اموال را داشتیم اما کوتاهی شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: اقدام دادگاه آمریکایی درباره مصادره دارایی بانک مرکزی در لوکزامبورگ مخالف همه حقوق بین المللی است و از همه ظرفیت ها برای دفاع از حق خود استفاده می کنیم.
بيشتر