تصویر گیف
بيشتر
شنبه 29 مهر 1396   11:58:10
معاونین وزارتخانه
سيد رحمت الله اكرمي
مهدی قدمی
سید مصطفی رضوی
عبدالرحمن ندیمی بوشهری
سیدحسین میرشجاعیان حسینی
سید کامل تقوی نژاد
ميرعلي اشرف عبداله پور حسيني
فرود عسگری
محمد خزاعی
  • محمد خزاعی معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
شاپور محمدی