يكشنبه 8 اسفند 1395   02:05:16
نظام توانگری مالی بیمه به منافع بیمه گذاران اطمینان می بخشد
رئیس کل بیمه مرکزی ایران تاکید کرد: نظام و رژیم توانگری مالی بیمه به منافع بیمه گزاران اطمینان می بخشد.
اساس کار سازمان مالیاتی بر اعتماد سازی است
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، بر اعتماد سازی بین سازمان امور مالیاتی و مودیان تاکید کرد .
تاکید رئیس سازمان بورس بر ارتقای شفافیت بازارهای مالی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بر نقش IFRS در ارتقای شفافیت بازارهای مالی تاکید کرد.
مبارزه ساختاریافته ایران با پولشویی
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد طی گفت و گویی، اقدامات انجام شده از سوی دولت یازدهم در خصوص مبارزه ساختاریافته با پولشویی در جهت اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی مشترک را تشریح کرد.
دیدار رییس کل گمرک ایران با دبیر کل سازمان ایرو
کرباسیان رییس کل گمرک ایران با امبرتو دوپرتو دبیرکل سازمان حمل و نقل بین المللی جاده ای (ایرو) در ژنو سوییس دیدار و گفت وگو کرد.
بيشتر